Co se v mládí naučíš… To žiješ!

Představte si svůj život, kdybyste už od dětství znali zákon přitažlivosti a uměli ho používat ve svůj prospěch. Kdybyste už jako malí uměli rozšifrovat záhadné chování rodičů a neukládali si do svého podvědomí zbytečné negativní programy. Kdybyste už od malička věděli, že svůj život si řídíte sami.

Za vším hledej dětství

Minulost už nevrátíme, co ale můžeme udělat právě teď, je dopřát toto vědění svým dětem a učit se s nimi. Děti jsou našimi největšími učiteli. Navíc nikdy není pozdě začít znovu, dítě je v každém z nás.
 
Tak jako u spousty dalších lidí, kteří v životě řešili pořád dokola ty samé nepříjemnosti, i já jsem si před lety koupila knihu Tajemství, která mi tehdy úplně obrátila pohled na život. Přestože mě myšlenky knihy naprosto pohltily, praxe už tak jednoduchá nebyla. Musela jsem ujít ještě velký kus cesty, abych pochopila, proč na mě zákon přitažlivosti ve většině případů nefunguje.
 
Přišla jsem na to, že problém tkví v tom, že jsme se o tomto mocném zákonu dozvěděli až jako dospělí. Naše podvědomí už je plné negativních programů z dětství, které nové informace doslova blokují. Přestože se naše vědomí nadšeně otevírá novým informacím, naše podvědomí je naprogramováno jinak.

Podvědomí si zapisuje vše

Důvodem, proč většině lidí zákon přitažlivosti nefunguje, jsou právě tyto programy, které jsme přijali za své během dětství, a to hlavně do prvních 7 let života, kdy náš mozek jede převážně na vlnách delta (do 2 let) a pak theta. V tomto období, kdy je náš stav mysli podobný hypnóze, je podvědomí otevřené v podstatě všemu, co slyšíme, vidíme a také co vnímáme a cítíme.

Do podvědomí se ale zapisují také emoce, které jsme cítili už v prenatálním období u mámy v břiše a nepodceňovala bych ani citlivé období dospívání. V dospělosti si pak své vzorce už jen potvrzujeme a ve svých „pravdách“ se utužujeme.
 
Jak je známo, naše podvědomí tvoří přibližně 95 % naší mysli a má tedy na naše přemýšlení naprosto zásadní vliv. Podvědomí ukládá informace, zkušenosti a utváří se náš způsob myšlení, chování a také naše postoje a přesvědčení, které později v podstatě řídí náš život. Když pak v dospělosti pracujeme s novými informacemi, které jsou v rozporu s tím, co jsme se naučili v dětství, podvědomě těmto novým nevěříme a nevědomky se jim bráníme.
 
V dětství přebíráme názory a získáváme zkušenosti od rodičů, dalších členů rodiny, vychovatelů, učitelů, ale také třeba médií. Řada těchto informací nám v pozdějším životě slouží dobře, ale spousta z nich nám život spíš komplikuje, přestože byly často myšleny také dobře.

Jeden příklad za všechny - oblíbená věta: „Peníze kazí charakter.“. V dospělosti se pak těchto přesvědčení jen těžko zbavujeme. Říkám jim zaklínadla.

Přepsat programy lze i v dospělosti

Zatímco děti nové informace nasávají jako houby, v dospělém věku je přepisování podvědomých bloků docela těžké. Vlastně ani nevíme, že je máme, a proto na jejich odstranění nepracujeme. Naopak, posíláme tyto programy dál svým dětem jako virus. Pro nás dospělé je to často celoživotní cesta. I když své bloky odhalíme, není lehké přestat věřit něčemu, čemu jsme věřili celý svůj život.
 
Obecně platí, že pokud toužíme po něčem, na čem však musíme tvrdě pracovat, vynakládat velké úsilí nebo doslova bojovat, je to pro nás obtížné a prostě to nejde, přestože sebevíc chceme, tak právě toto drhne na podvědomých programech, kterých bychom se měli zbavit. Dobrá zpráva je, že tyto programy se dají přepsat. Existuje spousta metod práce s podvědomím a sama jsem jich absolvovala několik. Některých bloků jsem se zbavila a úspěšně je přepsala. Jiné zůstávají ZATÍM nedořešené či neodhalené.  

Logicky mi z toho tedy vyplývá, že o zákonu přitažlivosti, ale také o negativních programech je dobré vědět už od dětství. Děti se učí od nás rodičů a ideální řešení by tedy bylo začít u sebe. Jenže jak už jsem výše popsala, my dospělí máme často co dělat se svým vlastním nastavením. Vím moc dobře, o čem mluvím. Mám tři děti a starší dvě mi dokonale zrcadlí moje vlastní negativní podvědomé programy. Moje děti mi tak byly velkou inspirací v projektu Zákon přitažlivosti pro děti.
 
Jako každá máma, chci pro své děti to nejlepší. A zároveň se sama chci učit, abych jim mohla být příkladem. Protože to je to nejdůležitější. Pokud budete doma hlásat, že nejdůležitější je láska a zároveň trávit veškerý svůj čas vyděláváním peněz, do podvědomí vašeho dítěte se uloží, že „nejdůležitější jsou prachy, ale musím se tvářit, že to tak není“. Naučí se přetvařovat... A to přeci nechcete.
 
A tak vám na těchto stránkách přináším své e-booky a afirmace pro práci s dětmi, ale také spoustu tipů a zajímavých rozhovorů na téma seberozvoj, motivace a zákon přitažlivosti.

Ať vám je to ku prospěchu!

 

                                                                                                                                                Iva ♥

 
Zákon přitažlivosti pro děti_Iva Vašková3